Kørekort


Kørekort til bil

Lovens mindstekrav til kørekort til kategori B (bil) er 53 lektioner á 45 minutter fordelt således:

  • 29 lektioner i teori med 3 evaluerende teoriprøver.
  • 16 lektioner i manøvre på vej (inkl. mørkekørsel).
  • 4 lektioner i manøvrer på lukket øvelsesplads.
  • 4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg.

Som elev er det altid din individuelle formåen og forhold der afgør hvor mange lektioner (udover det obligatoriske mindstekrav) du skal ha’ kørt inden den praktiske køreprøve aflægges.

Undervisningen skal som minimum strække sig over 14 undervisningsdage. Dig og kørelæreren skal iflg. loven underskrive en lektionsplan (2 eksemplarer, det ene til dig), for hver undervisningslektion du har gennemført – såvel teoretisk som praktisk.

Til såvel teori- som køreprøve skal medbringes lektionsplan m/underskrifter, ansøgningsblanket til kørekort samt offentlig billedlegitimation som kan være pas eller dåbs-/fødselsattest sammen med studie-/buskort.

Iflg. straffelovens § 163 er det strafbart at afgive urigtige oplysninger til brug ved offentlig myndighed. Straffen for dette er bøde, hæfte eller fængsel i indtil 4 måneder!!

Vil du se alt om uddannelsen til bil – så klikker du her.

Kørekort til motorcykel

Lovens mindstekrav til kørekort til kategori A (motorcykel) er 50 lektioner á 45 minutter fordelt således:

  • 28 lektioner i teori med 3 evaluerende teoriprøver.
  • 13 lektioner i manøvre på vej (inkl. mørkekørsel).
  • 4 lektioner i manøvre på lukket øvelsesplads.
  • 5 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg.

Som elev er det altid din individuelle formåen og forhold der afgør hvor mange lektioner (udover det obligatoriske mindstekrav) du skal ha’ kørt inden den praktiske køreprøve aflægges.

Undervisningen skal som minimum strække sig over 14 undervisningsdage. Dig og kørelæreren skal iflg. loven underskrive en lektionsplan (2 eksemplarer, det ene til dig), for hver undervisningslektion du har gennemført – såvel teoretisk som praktisk.

Til såvel teori- som køreprøve skal medbringes lektionsplan m/underskrifter, ansøgningsblanket til kørekort samt offentlig billedlegitimation som kan være pas eller dåbs-/fødselsattest sammen med studie-/buskort.

Iflg. straffelovens § 163 er det strafbart at afgive urigtige oplysninger til brug ved offentlig myndighed. Straffen for dette er bøde, hæfte eller fængsel i indtil 4 måneder!!

Vil du se alt om uddannelsen til motorcykel – så klikker du her.

Førstehjælp

Vi har en hjælper udefra til at undervise i førstehjælp i forbindelse med kørekortet. Det kan jo også være at du har et førstehjælps-bevis fra en anden skole/college.

Beviset må ikke være over et år gammelt, såfremt det skal kunne benyttes til din godkendelse hos Borgerservice.